top of page

VÅRA UTBILDNINGSPROGRAM

Diplomerad Projektledare

DIPLOMERAD PROJEKTLEDARE

Vi erbjuder ett utbildningsprogram som ger dig kunskaper i att förstå moderna perspektiv på projektarbetsmetodikens roll i en organisation. Vidare kommer du självständigt och i samråd med projektbeställaren, bedöma, initiera, planera och genomföra ett projekt, i alla dess faser och med verktyg och metoder enligt vedertagen praxis och standard. 

Licensierad projektledare

LICENSIERAD PROJEKTLEDARE

Vi erbjuder ett utbildningsprogram som leder till att du blir Licensierad Projekt-ledare inom valt tillämpningsområde. Du kommer att få en djupare kunskaper inom projektledning där du kommer att kunna uppvisa fördjupade kunskaper, både teoretiska och praktiska, inom projektledning.

bottom of page