top of page
Search

5 tips för att lyckas med ditt projekt


Att lyckas med sitt projekt kan vara en stor utmaning. Peter & Partners expert ger dig här fem tips som hjälper dig på vägen mot ett lyckat projekt!


Läs mer om våra Projektledarprogram >>


1. Ha tydliga mål Lägg lite extra tid på att formulera målen. Eftersträva så få tolkningsmöjligheter som möjligt. Se till att du som projektledare och beställaren har samsyn. Se sedan till att dina projektmedarbetare också har samma bild.


2. Planera ditt projekt Lockas inte in i aktivitetshets för tidigt, även när beställaren flåsar dig i nacken och undrar vad som händer. Planeringsfasen, kan ses som en slalomåkare som besiktigar banan innan tävling. En god planering reducerar tid och ”strul” i genomförande.


3. Ta reda på dina och projektets förutsättningar Vänta inte för länge med att ta reda på vilka förutsättningar som gäller för ditt projekt, vad har du för mandat, är målen rimliga, finns resurser etc. Se till att förhandla än innan du kliver på uppdraget. Allt för många projekt saknar förutsättning att lyckas innan de ens startat.


4. Rekrytera rätt team Bemanningen i projekt kan ofta vara rätt låst, ”man har de man har”. Men tänk ”rekrytering” så långt som möjligt, dvs undvik att bara se till sakkompetens, väl så viktigt är att även se till de mjuka faktorerna som deltagarna tillför teamet. Viktiga faktorer är exempelvis kommunikativ, självgående och lösningsorienterad. ”Fel” bemanning kan försvåra uppdraget avsevärt.


5. Lär dig hantera förändringar Den som är förberedd inför uppgiften och har tränat, kan alltid möta förändringar och uppkomna situationer bättre än den otränade (läs planering och metodik). En inte allt för okänd person lär ha sagt ” konstigt ju mer jag tränar desto mer tur har jag…” Samma sak är det med förberedelse att hantera uppkomna förändringar i projekt. Se till att ha rutiner som du kan luta dig mot när det uppkommer förändringar, då kan du hantera dessa på ett ordnat sätt.


Läs mer om våra Projektledarprogram >>

14 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page