top of page

HUR MAN LEDER SIG SJÄLV OCH ANDRA

Du får en förståelse för hur det mänskliga psykologiska system fungerar och hur genom olika mentala verktyg på bästa sätt kan använda denna information både privat och i arbetet.

Utbildningens längd 

4 halvdagar

Pris

13 000 kr


Oavsett om det handlar om jobbet, relationerna, livet, dig själv, kan denna förståelse bland annat ge dig mer lugn, sinnesro, klarsynt tänkande, närvaro, livsglädje, motivation och större möjlighet till friare val i livet. Kommunikation, feedback och konflikter är specifika arbetsrelaterade områden som berörs. 


Idag lever de flesta utifrån grundantagandet att andra människor, jobbet, situationer och livets omständigheter kan sätta en känsla i oss och få oss att må som vi gör. När vi förstår att ingen eller inget kan sätta en känsla i oss, ser och förhåller vi oss till livet och dess innehåll på ett annat sätt. Även när livet plötsligt börjar gunga!


Som resilienscoach RC guidar jag dig igenom mekanismen för hur vårt mänskliga psykologiska system fungerar. Med den kunskapen kan du förstå varför du tänker, känner och beter dig som du gör, vilket kan ha en direkt positiv inverkan på alla områden i ditt liv. 


Vi träffas i Stockholm 4 gånger med början i april under cirka 3,5 timme per gång och 1 gång individuellt 1 timme på zoom. Varje gruppträff har ett tema som utforskas genom bildpresentationer, enkla interaktiva diskussioner, aktiviteter, självreflektioner och video. 


Kursledare är Akademichef Claes Beckman på Peter & Partner 

bottom of page