top of page

GRUNDARNA HAR ORDET

Vi på Peter & Partner har, sedan starten för 12 år sedan, hjälpt tusentals chefer och projektledare att stärka sin kompetens och sin roll som projektledare inom en mängd branscher. Nu tar vi nästa steg och skapar Peter & Partner Project Academy, PPA.

pe academy (2).jpg
Pd academy.jpg

Bakgrund

Vi startade Peter & Partner Utbildning 2009. Vi har tillsammans över 60 års erfarenhet av utveckling, innovation, pionjärskap och ledning. Redan på 90-talet jobbade vi med framtidens lärande i organisationer och hos individer. Snabbt myntades vår vision ”att utveckla människan bakom rollen”. I det ligger det faktum att det är människor som presterar och skapar resultat, både individuellt och i grupp. För detta krävs två grundläggande delar, kunskap och motivation, men också insikten om att kunskap och förmågor är föränderliga. 

För bibehålla aktuella kunskaper behöver de utmanas och laddas på med nytt. Det är det vi kallar för livslångt lärande. Att lära och utvecklas är en kontinuerlig process. Det är här vi kommer in i bilden, genom att vara den partnern som finns där och kan stötta, inspirera och ladda på med nya kunskaper när som helst i arbetslivet. 

Peter & Partner Utbildning har sedan starten stärkt kompetensen hos tusentals chefer och medarbetare inom en mängd olika organisationer.

Trend och framtid

I en allt mer föränderlig värld, där behoven för varje år ändras i snabbare takt, blir kraven på snabbfotade och flexibla organisationer som löser uppgifter på effektivt sätt allt större. I denna värld ser vi att förmågan till ett projektorienterat arbetssätt är en viktig framgångsfaktor. 

Allt fler organisationer väljer projekt som arbetsmetod för att möta dessa krav. Efterfrågan på kompetenta och skickliga projektledare ger projektledarrollen en allt mer professionell och definierad yrkesroll och inte minst ett tydligare karriärsval för allt fler. 

P&P Project Academy, PPA,  erbjuder en serie högprofessionella utbildningsprogram för dig som kommer att jobba eller redan idag jobbar yrkesmässigt som projektledare och vill utveckla dig i din profession. Programmen är lite längre, lite mer ingående men minst lika praktiskt orienterade som övriga utbildningar inom Peter & Partner. Vi sätter lärande och förmåga att praktiskt omsätta sina kunskaper i centrum, något som är P&P:s signum. I programmen kommer vi också att gå in lite mer på trend och framtid. Hur kommer Projektledarrollen se ut framöver?

Programmen är noga utformade och bygger på våra erfarenheter, såväl innehållsmässigt som pedagogiskt, från tusentals deltagare. Programmen är utformade så att de håller över tiden och ger dig som deltagare en trygghet i kunskapsnivå. Endast ackrediterade och validerade utbildare genomför dessa program.

Är du projektledare i din profession eller på väg att bli? Då är akademins program rätt val för dig!

Lycka till!

Peter & Peter

bottom of page