top of page

Jobbar du som projektledare och känner att du behöver mer kunskap och smarta verktyg samtidigt som du får ett bevis på att du verkligen kan Projektledning? Då är utbildningen Diplomerad Projektledare perfekt för dig!

Genom att du deltar i vårt utbildningsprogram Diplomerad Projektledare får du kunskaper kring moderna perspektiv på din roll som projektledare i din organisation. Efter utbildningen kommer du självständigt och i samråd med projektbeställaren, kunna bedöma, starta igång, planera och genomföra ett projekt med verktyg och metoder som går i linje med vedertagen praxis och standard.

För vem passar Diplomerad Projektledare?

Diplomerad projektledare passar dig som:

 • saknar eller har liten erfarenhet av professionell projektledning och kommer att kalla dig projektledare i din yrkesroll. 

 • kanske har jobbat som projektledare i flera år eller lett ett antal projekt, men som inte fått med sig med sig vedertagen kunskap inom projektmetodik och ledarskap. 

 • har generella kunskaper inom Projektledning och vill både fördjupa och verifiera dessa.
   

Dina kunskaper efter Diplomerad Projektledare

Du kommer att ha kunskaper kring moderna perspektiv på din roll som projektledare i din organisation. Efter utbildningen kommer du självständigt och i samråd med projektbeställaren, kunna bedöma, starta igång, planera och genomföra ett projekt med verktyg och metoder som går i linje med vedertagen praxis och standard. Du kommer dessutom få ett diplom som bevisar detta.

Dina förkunskaper

För att ge dig bästa möjlighet att få ut så mycket som möjligt av Diplomerad Projektledare bör du ha: 

 • minst tre års arbetslivserfarenhet inom ett område där du kommer att driva projekt.

 • en anställning eller motsvarande som innebär att du yrkesmässigt kommer att arbeta som projektledare. 
   

Hur många deltagare är med?

Min 6 - Max 15 deltagare per omgång.

Upplägg & Innehåll

 

 

 

 

 

Dag 1-3

Projektmetodik - hur gör man?

Första delen av Diplomerad Projektledare har fokus på projektmetodik, dvs vilka metoder och verktyg är bäst för dig att använda för att kunna lyckas med ditt projekt?

Tillsammans med utbildaren sätts projekt i sitt sammanhang genom att du får en överblick kring projekt som arbetsmetod samt ledning och styrning av verksamheter. Vi går vidare med hur man kan skapa effektiva och träffsäkra projekt. 

Vi tar upp ämnen såsom:

 • förstå och arbeta utifrån projektmodell

 • ledning och styrning och organisation av projekt 

 • att skapa och utveckla en projektidé, göra förstudie och definiera mål

 • att planera, strukturera och förbereda för att genomföra projekt

 • att leda, styra, följa upp och skapa kontroll i projekt 

 • att leverera och lämna över projektets resultat samt nyttorealisering
   

Dag 4-5

Projektledarskap - hur leder man?

I andra delen av Diplomerad Projektledare fokuserar vi på att applicera kunskaper om ledarskap, där vi lägger extra fokus på ledarskap i projektledarrollen. Hur får du med dig dina projektmedlemmar på tåget så att de de engagerade?

Vi tar upp ämnen såsom:

 • förstå sig själv och andra

 • kommunikation

 • att snabbt få upp effektiviteten i tillfälliga arbetsteam

 • konflikthantering

 • kompetens och bemanning

Din diplomering

Efter utbildningen är det upp till bevis. Du som deltagare får göra ett kunskapsprov som verifierar dina kunskaper. Därefter blir du diplomerad av P&P Project Academy

Vad får du för material?

Du som deltagare på Diplomerad projektledare får följande dokumentation:

 • Diplom, efter godkänt prov

 • PPT- presentationsmaterial, digitalt

 • Övningsmaterial, digitalt

 • Projektmodell och mallar, digitalt

 • Projekthandboken

 • Testlicens av projektverktyg

 • Medlemskap i projektnätverk

 • Fri tillgång till kommande digitala workshop

 • Inbjudan till årligt projektevenemang

Är du redo?

Upplägg diplomerad projektledare
bottom of page